WSZCZEPIENIE IMPLANTÓW PIERSI – WSKAZANIA

Myślisz o operacji powiększenia piersi? Jesteś osobą po amputacji piersi i mnie wiesz jakim sposobem odzyskać pierś? Miałaś operację powiększenia piersi, ale myślisz o wymianie implantów? Masz 17 lat i chcesz większych piersi przy ich niedorozwoju z powodu wady wrodzonej? Przeczytaj !

Implanty można stosować w następujących wskazaniach:
a. Powiększanie piersi – Zabieg ten jest przeprowadzany w celu poprawy proporcji i zwiększenia rozmiaru kobiecych piersi. Parlament Europejski „zaleca, by zezwalać na wszczepianie implantów u kobiet poniżej osiemnastego roku życia jedynie na podstawie zalecenia z przyczyn zdrowotnych”.
b. Rekonstrukcja piersi – Zabieg ten jest przeprowadzany w celu odtworzenia kształtu kobiecych piersi po zabiegu mastektomii lub po urazie, który spowodował częściową lub całkowitą utratę piersi albo w celu korekcji wad wrodzonych.
c. Wymiana lub korekcja – Zabieg chirurgiczny wymiany protez lub korekcji u pacjentek po uprzednim powiększeniu bądź rekonstrukcji z wykorzystaniem protez wypełnionych żelem silikonowym, lub roztworem fizjologicznym soli.